Watersley XCO Challenge Youth 2022 – 19 June, 17 July 2022 XCO Challenge Class 1 – 18-19 June 2022 Junior Challenge 2. Nationscup – 29-31 July 2022 Ladies Challenge 2. Nationscup – 9-11 September 2022 Womens Challenge Class 2.2 U23 – 9-11 September 2022